Đài - cán dao phay phá M6800 Series

Đài - cán dao phay phá M6800 Series

Nhà sản xuất: WIDIA
Mã sản phẩm: M6800 Series
Tình trạng: Còn hàng

Mã insert: BDMT070308ERMS..., BDMT070304ERMS..., BDMT070302ERMS..., BDMT070308ERML..., BDMT070304ERML..., BDMT070302ERML..., BDGT11T308FRAL..., BDGT11T304FRAL..., BDGT11T302FRAL..., BDMT11T308ERMS..., BDMT11T304ERMS..., BDMT11T320ERML..., BDMT11T331ERML..