Đài - Cán Dao Phay Phá 90 độ M690

Đài - Cán Dao Phay Phá 90 độ M690

Nhà sản xuất: WIDIA
Mã sản phẩm: M690 Series
Tình trạng: Còn hàng

Mã insert: SDMT1204PDRML..., SDMX120432RMM..., SDMX120416RMH..., SDMT1204PDRMH..., SDMT1506PDRML..., SDMX150612RMM..., SDMX150612RMH..., SDMT1506PDRMH..., SDEX120408FRALP..., SDMX120416RMH..., SDMX120432RMM..., SDEX120408FRALP...