Đài - cán dao phay phá M680+ Series

Đài - cán dao phay phá M680+ Series

Nhà sản xuất: WIDIA
Mã sản phẩm: M680+ Series
Tình trạng: Còn hàng

Mã insert: AONT10T308ML..., AONT10T308MM..., AONT10T308MH....