Đài - cán dao phay phá M680 Series

Đài - cán dao phay phá M680 Series

Nhà sản xuất: WIDIA
Mã sản phẩm: M680 Series
Tình trạng: Còn hàng

Mã insert: XPHT160412..., XPHT160404..., XPHT160408...., XPHT160416