Hình Thức Thanh Toán

QUY ĐỊNH VÀ HÌNH THỨC THANH TOÁN
  1. Hình thức thanh toán: Khách hàng thanh toán cho Công ty theo từng đơn hàng.

  2. Vào ngày 25 hàng tháng, Công ty sẽ xuất hóa đơn GTGT các hàng hóa đã giao trong tháng

  3. Khách hàng thanh toán toàn bộ công nợ theo bằng hình thức chuyển khoản cho Công ty trong vòng 30 ngày kể từ ngày xuất hóa đơn GTGT.

  4. Trường hợp Bên Khách hàng thanh toán trễ hạn hoặc không thanh toán hết công nợ, Bên Khách hàng sẽ chịu phạt 0.2%/ ngày trên tổng giá trị công nợ quá hạn.

  5. Quá hạn trên 30 ngày bên phía Công ty có quyền tạm ngưng cung cấp hàng cho đến khi thu hồi toàn bộ công nợ quá hạn.

  6. Đồng tiền thanh toán: Việt Nam Đồng

  7. Chứng từ thanh toán

  • Biên bản giao nhận hàng

  • Hóa đơn GTGT theo mẫu đăng ký với cơ quan thuế.

  • Giấy chứng nhận xuất xứ hoặc chất lượng hàng hóa (nếu có).

Bản quyền của Công ty TNHH Thiết bị Công nghiệp Hiệp Phát (HPC) © 2022